ინტერნეტი არ მუშაობს.  
General problems: Payment Phone Speed Lan Soft Hard

აინტერესებს საერთო ინფორმაცია ჩართვასთან დაკავშირებით.

Most Common Solutions:
მივაწოდე ინფორმაცია.
გავაცანი პირობები.
დარეკვის მომენტში პრობლემა არ დაფიქსირდა.
მოითხოვა კონტრაქტის გაუქმება.
აბონეტმა შეამოწმა და ამუშავდა.
გააფორმა ფასიანი გამოძახება.
ინტერნეტი არ მუშაობს ერთ-ერთ მეზობელთან.
მიმართავს იმ მეზობელს, ვისთანაც დაყენებულია მოდემი, რომ შემოწმდეს ადგილზე.

Payment related :
აინტერესებს მიმდინარე ბალანსი.
აბონენტს გაუთავდა თანხა ანგარიშზე, ინტერნეტი გათიშულია.
აბონენტს გაუთავდა თანხა ანგარიშზე, ინტერნეტი გათიშულია, 2 დღიანი კრედიტი გამოყენებულია.
აბონენტს გაუთავდა თანხა ანგარიშზე, ამტკიცებს რომ გადახდილია.

თხოვნით ჩაირთო 2 დღიანი კრედიტი.
უარი ჩართვაზე, კრედიტი გამოყენებულია.
გადაეცა ბუღალტერიაში შესამოწმებლად.
Phone Line related problems:
მოდემზე ADSL ნათურა ხშირად ქრება, წყვეტებია.
პორტი "DOWN" შია.
ტელეფონზე დარეკვის მომენტში ითიშება, პორტი მიდის "DOWN" ში.
ტელეფონი გათიშულია ორმხრივად ან დაზიანებულია.
ტელეფონის კაბელი, რომილც უერთდება მოდემს, დაზიანებულია /გამომძვრალია.
ფილტრი/სპლიტერი არასწორადაა შეერთებული.

მივაწოდე ინფორმაცია, რომ ADSL -ის მუშაობა დამოკიდებულია ტელ. ხაზის ხარისხზე.
სავარაუდოდ ერთ-ერთი ტელეფონი არის ფილტრის გარეშე ან არასწორადაა შეერთებული.
კონტრაკტის მიხედვით, ADSL მუშაობს მხოლოდ ჩართულ ტელეფონზე, აუხსენი.
აუხსენი, როგორია ფილტრის/სპლიტერის სწორი შეერთების წესი.
Speed related problems:        Back to top
დაბალი სიჩქარეა "http://zona.ge".
დაბალი სიჩქარეა ქართულ საიტებზე.
დაბალი სიჩქარეა უსხოურ საიტებზე.
დაბალი სიჩქარეა ერთ-ერთ კონკრეტულ საიტზე.
დაბალი სიჩქარეა ყველა რესურსთან.

ერთ-ერთი კომპიუტერი იყენებს ბევრ ტრაფიქს ან დავირუსებულია, რის გამო ნელდებნა სიჩქარე.

Lan Cable related problems:
კომპიუტერში LAN ნიშანი გადახაზულია.
ქსელის UTP კაბელია დაზიანებული/გამომძვრალი.
RJ45 ჯეკი არის დაზიანებული.
მოითხოვა დამატებითი ქსელური მომსახურება.

მოდემი იპინგება, მოდემში ჩანს სხვა კომპიუტერის IP და MAC-ები , აბონენტი შეამოწმებს მონაკვეთს თავისი კომპიუტერიდან მოდემამდე.
აუხსენი, რომ საჭიროა კაბელის შეცვლა.

Software related problems :
აინტერესებდა შიდა ქსელის IP მონაცემები.
"Local Area Connection" იყო "Disable" რეჟიმში
აბონენტმა სთხოვა პორტის გადამისამართება.

კსელში არის რამდენიმე კომპიუტერი, ერთ-ერთი კომპიუტერის გათიშვის მერე დანარჩენ კომპიუტერებზე ინტერნეტი მუშაობს და პინგი მოდემზეც არის. სავარაუდოდ ეს კომპიტერი დავირუსებულია ან გაშვებულია ტორენტი.

მოდემი იპინგება, მოდემში ჩანს ამ კოპიუტერის IP და მოდემიდან იპინგება გარე ინტერნეტი. სავარაუდოდ არეულია "Windows"ის კონფიგურაცია ან კომპიუტერში ერთ-ერთი პროგრამის გამო ვერ ხსნის ვებ-გვერდებს.

"Local Area Connection" თვისების "Enable" რეჟიმში გადაყვანის მერე პრობლემა გადაწყდა.
კომპიუტერში შიდა ქსელის IP მისამართის და DNS შევსების მერე პრობლემა გადაწყდა.

Hardware related problems:
ADSL როუტერი დარესეტებული.
სავარაუდოდ ADSL როუტერი დაზიანებულია.
მოდემზე აინთო "ready" ნათურა.
შეცვალა კომპიუტერი ან კომპიუტერის ნაწილი, რის გამო შეიცვალა MAC მისამართი.

ჰაბის გადატვირტვის მერე პრობლემა გადაწყდა.
მოდემის გადატვირთვის მერე პრობლემა გადაწყდა.
კომპიუტერის გადატვირთვის მერე პრობლემა გადაწყდა.
DSLAM- ში პორტის გადატვირთვის მერე პრობლემა გადაწყდა.
DSLAM- ში პორტის ჩართვის მერე პრობლემა გადაწყდა.
პორტის gdmt რეჟიმში გადაყვანის მერე პრობლემა გადაწყდა.
"Refresh Mac" ბრძანების მერე პრობლემა გადაწყდა.

Back to top